Integritetsinformasjon

(gjelder fra og med 27.01.2023)

 

Hvem vil håndtere dine personopplysninger?

Denne meldingen om integritetsinformasjon regulerer håndteringen av dine personopplysninger (ifølge definisjonen nedenfor) av LeDap (ifølge definisjonen nedenfor) og selgerne (som identifiseres ifølge kriteriene nedenfor) i henhold til EU-forskriften nr. 679/2016 om håndtering av personopplysninger (“GDPR”) og alle andre regler om beskyttelse av personopplysninger under håndteringsvirksomheten som allerede er eller kommer til å være aktuelle når denne avtalen trer i kraft ("integritetsbestemmelsene").

 

Hvem er personopplysningsansvarlig for dine personopplysninger?

I scenariene som er spesifikt beskrevet her, er de autonome personopplysningsansvarlige for dine personopplysninger:

enheten tilknyttet LeDap som selger relevante produkter og tjenester til deg blant enhetene som er oppført i vedlegget til denne personvernerklæringen (selgeren) for de formål som spesifikt er angitt i denne erklæringen.

og

LeDap Group AB med registrert kontor i Kungsträdsgårdsgaten 28, 7. etasje, 11147 Stockholm (Sverige), mva.nr. SE559325905301 ("LeDap") som har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig som kan kontaktes på følgende adresse: info@ledap.com.

Selgeren og LeDap fungerer også som felles håndteringsansvarlige for de formålene som er spesifikt angitt her.

Hvis du vil vite mer om håndteringen av dine personopplysninger, kan du lese gjennom avsnittene nedenfor.

 

Hvilken type personopplysninger bruker vi og hvor samles de inn fra?

 

Vi håndterer dine personopplysninger samlet inn direkte fra deg og fra andre kilder i henhold til kategoriene personopplysninger nedenfor (heretter kalt "personopplysninger"):

 

Informasjon gitt direkte av deg

Den aktuelle selgeren, som fungerer som en autonom behandlingsansvarlig, håndterer følgende kategorier av personopplysninger gitt direkte av deg:

a)       identifiserbar informasjon gitt under registreringsprosessen, opprettelsen av en konto i vår app LeDap App (heretter referert til som "appen") eller på nettstedet eller plattformen som drives av selgeren (heretter referert til som "nettstedet") eller når du fullfører din bestilling i fysiske butikker eller via våre app- og padelklubber eller når du blir med i våre engasjementsprogrammer, premiekonkurranser og arrangementer, og når du bestiller via våre padelklubber, våre tredjeparts bookingleverandører eller vår egen bookingplattform via appen, inkludert for- og etternavn, e-postadresse, bruker-ID, passord, kjønn, bostedsland, postadresse, bestillingsdato, aldersgruppe, type produkt eller tjeneste kjøpt og telefonnummer for leveranser;

b) finansiell informasjon og kredittkortopplysningene dine for kjøp av produkter gjennom appen eller nettstedet, og

c) informasjon i korrespondanse eller forespørsler som du sender til oss eller som vi spør deg om problemer med tjenesten vår på appen eller nettsiden eller produkter som er kjøpt, rapporteres.

Opplysningene i punkt a) ovenfor behandles også av selger og LeDap som felleskontrollanter i de tilfellene som er spesifisert nedenfor.

 

Personopplysninger hentet fra automatiske sporingssystemer

De felles registeransvarlige håndterer følgende kategorier av personopplysninger som samles inn gjennom automatiske sporingssystemer når du surfer på appen eller nettstedet og bruker dens tjenester:

- Informasjon om din bruk av appen eller nettstedet;

- Navigasjonsinformasjon som samles inn når du surfer på nettstedet.

Vi bruker visse teknologier (f.eks. informasjonskapsler og automatiske sporingssystemer) som automatisk samler inn viss informasjon om hvordan brukeren bruker appen eller nettstedet, f.eks. IP-adressen eller annen unik kode til enheten (datamaskin, mobil eller annen enhet) som brukeren bruker for å bla gjennom appen eller nettstedet, identifikasjon som registrert bruker eller ikke, teknisk informasjon som kan inkludere nettadressen som brukeren kommer fra , informasjon om nettleser eller enhet, språk.

Denne informasjonen hjelper oss til kontinuerlig å forbedre nettleseropplevelsen og mekanismene for kjøp av våre produkter og tjenester, samt å overvåke at appen og nettstedet fungerer som det skal. Denne informasjonen inneholder kun statistisk informasjon om handlingene som utføres av brukeren og er ikke ment å være knyttet til brukerens identifikasjonsinformasjon. Navigasjonsdataene kan bare identifisere deg når de samsvarer med dine identifiserende personlige data.

For ytterligere informasjon om bruken av personopplysninger samlet inn gjennom informasjonskapsler og sporingssystemer, vennligst les nøye våre retningslinjer for informasjonskapsler som ligger her. ****link***

 

Til hvilket formål og hvorfor bruker vi dine personopplysninger?

Selgeren og LeDap behandler dine personopplysninger for følgende formål og med følgende databeskyttelsesroller spesifisert her.

- for følgende "avtalerelaterte formål": 

Hensikt

For å administrere salget av våre produkter og tjenester gjennom den relevante plattformen, butikken og padelklubben, inkludert nyhetsbrevtjenesten, hvis du har abonnert på den, og yte salgs- og ettersalgstjenester, inkludert for eksempel anti-svindel, returer, garantier og kundestøtte;

Databeskyttelsesrollen
Denne håndteringen utføres av selgeren i egenskap av selvstendig personopplysningsansvarlig. 

Hensikt
å delta i LeDaps lojalitetsprogrammer og kampanjer i samsvar med de relevante bruksvilkårene gitt når du registrerer deg for det aktuelle programmet eller kampanjen;

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingsaktiviteten utføres av LeDap i egenskap av selvstendig registeransvarlig.

- for følgende "juridiske formål":

Hensikt
å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser;

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingen utføres av selgeren og LeDap som enten uavhengige eller felles registeransvarlige, avhengig av formålet med behandlingen som gir opphav til den juridiske eller forskriftsmessige forpliktelsen.

- for følgende "markedsføringsformål", med mindre du har nektet ditt samtykke enten på tidspunktet for innsamlingen av dine personopplysninger eller i etterfølgende kommunikasjon.

Hensikt
å sende deg markedsføringskommunikasjon elektronisk om produkter og tjenester som ligner på de du allerede har kjøpt;       

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingen utføres av selgeren i egenskap av autonom datakontrollør.

- Dersom behandlingen skjer for markedsføringsformål i henhold til det som er angitt ovenfor, for "segmenteringsformål".

Hensikt
å analysere dine egenskaper og preferanser i henhold til ikke-invasive kategorier av personopplysninger, f.eks. forbruksvolum, kjøpt produkt/tjeneste, kjøpsbutikk, aldersgruppe, plassering av padelbanen, informasjon om dine bestillinger og status;           

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingsaktiviteten utføres av både selgeren og LeDap,  til hvem personopplysninger vil bli kommunisert til for dette formålet, i egenskap av felles registeransvarlige.

- I tillegg, for "legitime interesseformål":

Hensikt
å sende deg en invitasjon til å gi tilbakemelding på tjenesten du har mottatt.

Databeskyttelsesrollen
Dette er for å hjelpe med å identifisere forbedringer av tjenesten som kan introduseres som et resultat av tilbakemeldingene dine; denne behandlingen utføres av selgeren som en autonom kontroller.

 

Hensikt
å sende deg ventende kjøpsvarsler innen 48 timer etter at kjøpet ikke ble fullført for å støtte deg i den potensielle gjennomføringen av kjøpet. For eksempel kan vi sende deg meldinger hvis du har forlatt handlekurven på våre e-handelssider, for å gi instruksjoner om hvordan du går frem med dine potensielle kjøp, og for å gi informasjon om hvordan du kontakter vår kundeservice.

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingsaktiviteten utføres av selgeren i egenskap av selvstendig registeransvarlig.

Hensikt
For å hevde og forsvare sine rettigheter i enhver tvist samt, innenfor de grensene som er nødvendige for å utføre aktiviteter i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, finansiering eller andre typer transaksjoner vedrørende selgerne og/eller LeDap, og å kommunisere dem til partene som er involvert i disse transaksjonene.

Databeskyttelsesrollen
Denne behandlingsaktiviteten utføres av selgeren og LeDap som enten uavhengig eller felles registeransvarlig, avhengig av formålet med behandlingen som gir opphav til tvisten eller den aktuelle transaksjonen.

 

Behandling av personopplysninger for kontraktsmessige formål er nødvendig for å oppfylle avtalen som er inngått med deg. Likeledes er behandling av personopplysninger for juridiske formål nødvendig for å oppfylle en juridisk eller lovpålagt forpliktelse. Behandlingen for kontraktsformål og lovrelaterte formål er obligatorisk. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, vil det ikke være mulig for oss å tilby produktene eller tjenestene du ber om.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål er ikke obligatorisk og utføres i samsvar med den lokale bestemmelsen som implementerer artikkel 13(2) i EU-direktivet 2000/31 og, i tilfelle behandling av personopplysninger om personer som befinner seg i Storbritannia, i samsvar med den tilsvarende bestemmelsen i britisk lovgivning. Hvis du nekter eller trekker tilbake ditt samtykke, vil ikke selgeren kunne behandle personopplysningene dine for markedsføringsformål.

Behandling av personopplysninger for segmenteringsformål og legitime interesser er funksjonell for å møte våre legitime interesser, som er riktig balansert med dine interesser da behandlingen av personopplysninger er begrenset til det som er strengt nødvendig for å oppnå disse formålene. Du kan motsette deg slik behandling av data når som helst ved å sende en melding til info@ledap.com. I så fall vil vi ikke behandle noen data for slike formål, bortsett fra i tilfeller hvor vi kan påvise at det foreligger en legitim interesse.

 

Hvem utleveres dine personopplysninger til?

LeDap og selgerne kan kommunisere dine personopplysninger som enten uavhengige registeransvarlige eller felles registeransvarlige , avhengig av formålet med databehandlingen til:

- tredjeparts tjenesteleverandører som er betrodd behandlingsaktiviteter som yter tjenester eller assistanse og råd til oss, med spesiell - men ikke eksklusiv - referanse til teknologi, regnskap, administrasjon, lov, forsikring, IT, markedsføring, dataanalyse;

- Relaterte selskaper i LeDap-gruppen;

- Personer og myndigheter hvis rett til tilgang til personopplysninger er anerkjent av lover, forskrifter eller bestemmelser utstedt av lovlig autoriserte myndigheter;

- Parter involvert i fusjoner, oppkjøp, finansiering eller andre typer transaksjoner som involverer selgerne og/eller LeDap.

- autoriserte myndigheter.

Ovennevnte mottakere vil behandle dine personopplysninger som personopplysningsansvarlige, personopplysningsassistenter eller ansvarlige for behandlingen, avhengig av omstendighetene.

En fullstendig liste over persondatabehandlere er tilgjengelig på forespørsel til vårt selskap, gjennom metodene angitt i denne personvernerklæringen.

 

Hvor overføres dataene dine?

Vi kan overføre dine personopplysninger til mottakerne ovenfor som også befinner seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). For overføringer til land utenfor EØS som ikke anses som tilstrekkelig av EU-kommisjonen, har selgerne og LeDap innført passende og hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, inkludert tiltakene som kreves som følge av avgjørelsen fra EU-domstolen av Justis C-311/18. Følgelig overføres personopplysningene i samsvar med kravene og forpliktelsene som er foreskrevet av gjeldende databeskyttelseslovgivning i samsvar med artikkel 44 ff. i GDPR. For ytterligere informasjon om hensiktsmessige eller hensiktsmessige sikkerhetstiltak og hvordan man får tak i en kopi av dem, kan brukeren kontakte selskapet vårt på vilkårene angitt i denne personvernerklæringen.

 

Hvor lenge lagres dine personlige data?

Selgeren og LeDap beholder dine personopplysninger i den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene ble samlet inn og viderebehandlet for, inkludert eventuelle oppbevaringsperioder som kreves av gjeldende lov.

Selgeren og LeDap behandler dine personopplysninger for kontraktsrelaterte og legitime interesser i løpet av avtaleperioden (i tilfelle en konto opprettet i appen eller på nettstedet, ved et kjøp eller i forbindelse med tjenester levert av oss) og i gjeldende foreldelsesfrist fra salget eller tjenesten som ytes er fullført. Uansett vil selgeren kun behandle personopplysninger for legitime interesseformål i forbindelse med ventende kjøp, kun i perioden som er strengt nødvendig for å sende kommunikasjonsfunksjonen for å støtte det potensielle kjøpet.

Personopplysninger som behandles for juridiske formål vil bli lagret i den perioden som er strengt nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning.

For markedsførings- og segmenteringsformål behandles de også i 24 måneder fra siste kjøp og/eller fra siste kontakt med deg (f.eks. abonnement på en premiekonkurranse, deltakelse i et arrangement, åpning av nyhetsbrev), med unntak av rettighetene til når som helst trekke tilbake det gitte samtykket eller protestere mot behandlingen i henhold til betingelsene angitt i denne personvernerklæringen.

 

Hvordan kan du utøve dine rettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger?

Du kan alltid hevde dine personvernrettigheter, for eksempel kan du få tilgang til dine personopplysninger, sjekke innholdet i dine personopplysninger, deres opprinnelse og nøyaktighet, be om at dine personopplysninger integreres, oppdateres, endres, slettes eller blokkeres på grunn av brudd på lov og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for legitime formål. I tillegg til rettighetene ovenfor, kan du be om begrensning av behandling, portabilitet av dine personopplysninger og sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.

Du kan utøve dine rettigheter ovenfor når som helst ved å kontakte oss på info@ledap.com. Vi vil svare innen en rimelig tidsramme (og i alle fall innenfor rammene av gjeldende lov) etter å ha bekreftet brukernes identitet.

 

Endringer og oppdateringer

Dette dokumentet trer i kraft fra oppdateringsdatoen som er angitt i tittelen. Vi kan endre og/eller endre denne personvernerklæringen, inkludert som følge av ytterligere lovgivningsendringer og/eller integrasjon. Oppdateringer og endringer vil bli varslet på forhånd.

 

Kontaktpersoner

Hvis du har tvil, spørsmål eller klager angående innsamling og håndtering av dine personopplysninger, kan du kontakte selgeren og LeDap ved å sende en e-post til info@ledap.com.

 

Liste over selgere


LeDap Group AB
Kungsträdsgardsgaten 28, 7th Floor, 11147 Stockholm, Sweden

 

Norge

JUST PADEL SANDVIKEN AS

Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen, Norway

 

JUST PADEL LYNGDAL AS

Industriveien 3, 4580 Lyngdal, Norway

 

JUST PADEL X AS

Kragerudveien 84, 2013 Skjetten, Norway

 

JUST PADEL BODØ AS

Per Helgesens vei, 8013 Bodø, Norway

 

OMJA AS

Rigetjønnveien 16, 4626 Kristiansand, Norway

 

JUST PADEL SOTRA AS

Smålonane 3, 5353 Straume, Norway

 

JUST PADEL ROSTEN AS

Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, Norway

 

JUST PADEL STJØRDAL AS

Wessels veg 87, 7052 Stjørdal, Norway

 

JUST PADEL GRENLAND AS

Melkevegen 11, 3919 Porsgrunn, Norway

 

JUST PADEL HÅNES AS

Hånesveien 120, 4635 Kristiansand, Norway

 

Racketspesialisten Norge

Postboks 4691 Nydalen

0405 Oslo, Norway

 

JUST PADEL LILLESAND AS

Gaupemyrheia 16, 479, Lillesand, Norway

 

Just Padel Øst

Marcus Thranes Vei 100, 1472, Lørenskog, Norway

 

Sverige

WAP Stäket AB

Nastagatan 11, 702 28 Örebro, Sweden

 

Skurup Padelcenter AB

Lilla Fabriksgatan 1, 274 30 Skurup, Sweden

 

Öja Padel Klubb AB

Slottspark, 271 98 Ystad, Sweden

 

Svea Padel Karlstad AB

Sågverksgatan 4, 652 21 Karlstad, Sweden

 

Svea Padel Sommarro AB

Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad, Sweden

 

Västervik Padelcenter AB

Lysingsvägen 18, 593 53 Västervik, Sweden

 

WAP Lidköping AB (prev. Lidköping Squash & Padelcenter AB)

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, Sweden

 

Birsta Padelcenter AB

Lärlingsvägen 9, 857 53 Sundsvall, Sweden

 

House of Padel Älmhult AB

Handelsvägen 10, 343 33 Älmhult, Sweden

 

Centralen Båstad AB

Stationstorget 5, 269 43 Båstad, Sweden

 

Mellby Padeldrift AB

Idévägen 2, 312 96 Laholm, Sweden

 

WAP Säffle AB

Pinnmogatan 2, 254 64 Helsingborg, Sweden

 

Svea Padel Täby AB

Galoppvägen 3, 183 64 Täby, Sweden

 

WAP Haninge AB

Nynäsvägen 150, 136 37 Handen, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Odlaregatan 4, 590 49 Vikingstad, Sweden

 

Söderköping Padel Center AB

Telegatan 8, 614 31 Söderköping, Sweden

 

Any Day Padel Spånga AB

Finspångsgatan 30, 163 53 Spånga, Sweden

 

WAP Nykvarn AB

Barkvägen 32, 245 34 Staffanstorp, Sweden

 

Padelutveckling Östra Aros AB

Grafikgatan 26, 755 98 Uppsala, Sweden

 

Padelutveckling Östra Aros AB

Lindövägen 14, 186 92 Vallentuna, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Östra Svedengatan 22, 582 73 Linköping, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Gustav Dahléns gata 16, 749 47 Enköping, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Lommavägen 39, 232 35 Arlöv, Sweden

 

NLP Stockholm AB  (Stockholm Padel Center)

Sollentunaholmsvägen 13, 192 78 Rotebro, Sweden

 

WAP Lidköping Arenan AB

Tornväktargatan 14, 531 57 Lidköping, Sweden

 

Holeshot Familj AB

Spinnvägen 22, 903 61 Umeå, Sweden

 

WAP Säffle AB

Makadamgatan 5, 254 60, Helsingborg, Sweden

 

Racketspecialisten Norden AB

Birger Dahlerus Väg 12

176 69 Kallhäll, Sweden

 

Tyskland

Ledap Holding GmbH

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg, Germany

 

Storbritannia

UK PADEL CLUB LTD

128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, England.

 

Polen

Padel Poland s.p. z o.o.

02-233 Warszawa, ul.Jutrzenki 12 (Polska), Poland.

 

Danmark

Padel Club Tønder ApS

42347884

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Viborg ApS

41229853

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Munkebo ApS

42700096

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club ApS

40380035

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Randers ApS

41238828

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Haderslev ApS

41193190

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Thisted ApS

42010928

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Ringsted ApS

42415995

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Sønderborg ApS

42018732

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Roskilde ApS

42455849

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Brande ApS

42440353

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Køge ApS

42832855

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Aarhus ApS

42183369

Sejerøvænget 7, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Billund ApS

Ellehammers Alle 3, 7190 Billund, Denmark

We Are Padel Kolding ApS

C.F Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

We Are Padel Odder ApS

Knudsminde 1D, 8300 Odder, Denmark

 

We Are Padel Randers ApS

Kastrupvej 5, 8960 Randers SØ, Denmark

 

We Are Padel Svendborg ApS

Nyborgvej 2A, 5700 Svendborg, Denmark

 

Finland

Padel Turku Oy

Kuninkaanväylä 35, 21280 Raisio, Finland

 

Padel Sports Oy

Kutojantie 4, 02630 Espoo, Finland

 

Padel Sports Oy

Niittyrinne 4, 02270 Espoo, Finland

 

Padel Sports Oy

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa, Finland

 

Padel Kuopio Oy

Siikaranta 5, 70620 Kuopio, Finland

 

Padel Sports Oy

Tammiston Kauppatie 27, 01510 Vantaa, Finland

 

Padel Tampere Oy

Autokeskuksentie 12, 33960 Pirkkala, Finland

 

Padel Tampere Oy

Jasperintie 301, 33960 Pirkkala, Finland

 

Padel Tampere Oy

Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere, Finland

 

Linna Center Oy

Korpikodinkatu 3, 33580 Tampere, Finland

 

Propadel Ab

Papinsaarentie 1, 65610 Mustasaari, Finland

 

Propadel Ab

Ventuksentie, 67700 Kokkola, Finland

 

Padel Tampere Oy

Suokorvenkatu 2, 33400 Tampere, Finland

 

Padel Sports Oy

Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki, Finland

 

Padel Keski-Uusimaa Oy

Holintie 10, 05800 Hyvinkää, Finland

 

Padel Sports Oy

Ljusdalantie 2, 02430 Kirkkonummi, Finland

 

Padel Tampere Oy

Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala, Finland

 

Propadel Ab

Länsitie 60, 66400 Laihia, Finland

 

Padel Sports Oy

Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta, Finland

 

Padel Sports Oy

Tahtimarssi 11, 90650 Oulu, Finland

 

Padel Sports Oy

Ottelukatu 4, 55420 Imatra, Finland

 

Padel Sports Oy

Lehmonportintie, 80710 Kontiolahti, Finland

 

Propadel Ab

Pälsvägen 7, 66900 Uusikaarlepyy, Finland

 

Padel Sports Oy

Seutulantie 17, 04410 Järvenpää, Finland

 

Propadel Ab

Kehätie 2, 64100 Kristiinankaupunki, Finland

 

Propadel Ab

Mäntykaari 1, 62900 Alajärvi, Finland

 

Propadel Ab

Pelikuja 2 , 61800 Kauhajoki, Finland

 

Padel Sports Oy

Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä, Finland

 

Padel Eteläpuisto Oy

Eteläpuisto, 33200 Tampere, Finland

 

Padel Tampere Oy

Kolmenkulmantie 8, 37150 Nokia, Finland

 

Propadel Ab

Länsiväylä 3, 68630 Pietarsaari, Finland

 

Padel Sports Oy

Kuninkaanlahdenkatu 7, 28100 Pori, Finland

 

Padel Sports Oy

Lamminkatu 33, 32200 Loimaa, Finland

 

Propadel Ab

Marjahaankierto 17, 74210 Iisalmi, Finland

 

Padel Sports Oy

Pirkkolan metsätie 4, 00630 Helsinki, Finland

 

Padel Sports Oy

Temmeksentie 3, 90400 Oulu, Finland

 

Padel Sports Oy

Puuhaajantie 6, 60510 Seinäjoki, Finland

 

Padel Sports Oy

Askonkatu 3, 15100 Lahti, Finland

 

Padel Tampere Oy

Väkipyöränkatu 8, 33720 Tampere, Finland

 

Forente arabiske emirater

A TEAM SPORTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

UNT8281393. OFFICE 33, Al Busnad 1 Street, Musaffah, Abu Dhabi 20319, Abu Dhabi, P.O. Box 29112, United Arab Emirates

 

ULTIMATE PDL HOLDING LTD

16-115, 16th Floor, We Work Hub71, Al Khatem Tower, Adgm Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

 

Østerrike

ABP PADEL BASE GMBH Dragonerstraße 87 4600 Wels, Austria

 

PADEL EIGHT GMBH

Promenade 1/22
2821 Lanzenkirchen, Austria

 

F5 Padel GmbH

Johann- Böhmstraße 19
4860 Lenzing, Austria

 

PADELDOME Gmbh & Co. KG

Franzosengraben 2

1030 Vienna, Austria

 

Padelbros GmbH

Altstadt 17
4020 Linz, Austria

 

Padel Kramsach Verein

Länd 85
A-6233 Kramsach, Austria

 

Padel Lounge HSH GmbH

Gemeindeweg 12

8046 Stategg, Austria

 

Padel Box HB OG

Dechantskirchen 195
8241 Dechantskirchen, Austria

 

padel4a GmbH

Linzerstraße 482, 1140 Wien, Austria

 

Tennisverein Wolfau Verein

Badgasse 2, 7412 Wolfau, Austria

 

UTC Mattersburg Verein

Wulkalände 1, 7210 Mattersburg, Austria

 

© 2023 Racketspesialisten. All rights reserved.