Å velge rett squashracket

Valg av squashracket kan være vanskelig og ofte høyst personlig. Vekt, stivhet og balanse er tre viktige ting man får ta hensyn til som påvirker en squashrackets egenskaper og dermed også målgruppen.


Vekt

Når det gjelder vekten så ligger den i intervallen 115-170 gram på dagens modeller. De litt dyrere racketene er som oftest lettere i og med at det kreves mer avansert materiale for å kunne lage dem. Racketer som veier 150-170 gram er dermed også som oftest litt billigere. En lettere racket tilbyr mer følelse, fleksibilitet og manøvererbarhet og vender seg mest til flinke spillere som kan oppnå fart selv. Mosjonister kan ofte oppfatte lette racketer som ustabile og det er derfor ikke så dumt å velge en litt tyngre racket som også gir mer tilgang til fart.


Stivhet

Stivheten på racketen påvirker i aller høyeste grad målgruppen. En stivere racket passer oftest flinke spillere både når det gjelder kontroll og fart i spillet. Flinke spillere kan som oftest oppnå den fart som trengs i selve svingen og får med en stivere racket den stabiliteten og kontrollen man etterspør. Det er lettere å kontrollere en mykere racket, noe som gjør at denne typen som oftest passer mosjonister.


Balanse

I tillegg til racketens vekt påvirker balansen spilleegenskapene. Det finnes tre kategorier når det gjelder balanse; Head Heavy (framtungt), Head Light (lett i rackethodet – den største delen av vekten i nedre delen av racketen) og Even Balance der vekten er jevnt fordelt over hele racketen. En squashracket som er framtung gir en bedre fart i ballen, noe som er perfekt for hardt slående spillere. Ulempen med denne typen racket er at den kan føles langsom og vanskelig å manøvrere. Er du en spiller som prioriterer en fleksibel racket for raskt spill er det et bedre valg å kjøpe en racket med lavere balanse (Even Balance/ Head Light).

© 2023 Racketspesialisten. All rights reserved.