personopplysninger

Racketspesialistens håndtering av personopplysninger

Din integritet er viktig for Racketspesialisten. Derfor ønsker vi at du føler deg trygg med hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger. Formålet med denne teksten er å gi informasjon om håndtering av personopplysninger for Racketspecialisten Norge.

 

Vem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Ansvarlig for innsamling og håndtering av personopplysninger er Racketspecialisten Norge (Org.nr: 898 361 462).

 

Hva er personopplysninger?

Når du bestiller varer fra oss godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personopplysninger i enighet med informasjonen i dette dokumentet. Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til deg.I

 

Dine Rettigheter

Du har en del rettigheter i følge GDPR, som blant annet innebærer at du har rett til å få informasjon direkte fra oss om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dine rettigheter i følge GDPR er:

- Rett til å tilbakekalle samtykke
- Rett til adgang
- Rett til rettelse og rett til protestere mot behandling 
- Rett til sletting og rett til begrensning av behandling
- Rett til å sende inn klage
- Rett til dataportabilitet

Ta gjerne kontakt med din tilsynsmyndighet for å få mer informasjon om hva disse rettighetene innebærer. I Norge er det Datatilsynet. Dersom du ønsker å bruke noen av dine rettigheter mot Racketspesialisten kan du kontakte oss via e-post eller brev.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Du gir oss de fleste personopplysninger vi samler inn. Vi samler og behandler data når du:

- Registrerer deg online eller bestiller noen av våre produkter eller tjenester.
- Fyller i en kundeundersøkelse frivillig eller så gir du oss feedback på noen av våre oppslagstavler eller via e-post
- Bruker vår nettside via cookies i din nettleser
- Henvender deg til oss angående det som er relatert til det vi har skrevet om over eller øvrige situasjoner

 

Hvem gir vi dine personopplysninger til?


Vi selger aldri dine opplysninger til en tredje part. Vi deler kun dine opplysninger med de leverandører og partnere vi bruker for å kunne tilby våre tjenester, d.v.s følgende kategorier med mottakere:

- Leverandører, både i og utenfor EU/EES,  som for eksempel gir IT-tjenester, markedsføringstjenester, håndterer kundservice eller utfører betalingstjenester og dermed kompatible tjenester.
- Leverandører av frakt- og betalingstjenester.

 

Racketspesialisten håndterer personopplysninger:

1. Når du besøker vår hjemmeside, handler online og registrerer deg som bruker


Vi samler inn:

- Ditt navn og dine kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer)
- Personnummer
- IP-adresse
- Informasjon om produkter/tjenester som du har kjøpt eller bestilt
- Betalingsinformasjon

Til hensikt å :

- Behandle din bestilling og det du har kjøpt
- Håndtere konto
- Håndtere betalinger og å sende digitale kvitteringer
- Med markedsføringsformål i form av f.eks. sende ut nyhetsbrev via e-post
- sende ut markedsundersøkelser

Rettslig grunn for at disse handlinger er oppfyllelse av kontrakt, avveining av interesser og rettslig skyldighet.

Personopplysninger blir spart så lenge de behøves for å opprettholde vår service til deg eller så lenge det behøvs i forhold til loven, deretter blir de slettet. Vi sparer bestillingsinformasjon fra deg i 7 år i følge bokføringsloven. Vi sparer også e-postadresser til opplysninger i markedsføring for å kunne håndtere medlemskap så lenge de er aktive.

 

2. Når du kontakter oss for å angre kjøp, returnere, reklamasjoner osv.

Vi samler inn:

- Dine kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, historie)
- Handlinger som vedlegg (f.eks. kvittering)
- Informasjon om produkter som du har kjøpt eller bestilt
- Informasjon om din kontakt med vår kundeservice – innspilling av telefonsamtal, chatt konversasjoner og e-postkorrespondanse

Til hensikt å:

- Håndtere og besvare dine ærender, spørsmål og klager
- Håndtere din reklamasjon, angre et kjøp eller gjenkjøp
- Granske ærender med tanke på kvalitet og ta fram statistikk for å forbedre våre tjenester 
- Følge opp ditt ærende

Rettslig grunnlag for disse handlingene er å fullføre kontrakt, avveining av interesser og rettslig skyldighet.

Personopplysninger spares så lenge det finnes behov for det for å opprettholde vår service til deg eller så lenge det kreves i forhold til lov, deretter slettes de.

 

3.    Når vi er skyldige i følge loven eller har interesse av å levere opplysninger til myndigheter eller øvrige mottakere

Ved enkelte tilfeller er vi skyldige til å behandle dine personopplysninger utover det som beskrevet under punkteneradene ovenfor. I følge loven er vi skyldige til å levere dine personopplysninger på grunn av vår bokføring skyldighet eller ved at noen krever dette, f.eks politi eller domstol, med støtte av avveining av interesse.

Racketspesialisten kan også ved enkelte tilfeller levere ut informasjon til andre enn myndigheter dersom det er nødvendig for å beskytte våre rettigheter. Eksempel på dette er at opplysninger kan utleveres til forsikringsselskap eller annen part som Racketspesialisten har reist søksmål mot eller forsvarer seg mot søksmål.

 

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Grunnlaget i personopplysningsbehandlingen i følge databeskyttelsesforordningen er et systematisk og fortløpende informasjonssikkerhetsarbeid gjennom såkalt “innebygget databeskyttelse”. Hensikten med dette er å hele tiden bli bedre på informasjonssikkerhet, noe som stiller krav på konstant utvikling innenfor organisasjon, sikkerhet, kompetanse og systemisk. Informasjonssikkerhet betyr at informasjon går å spore og at den er tilgjengelig, at den ikke kan forvrenges og eventuell sekretess kan bevares.

Vi ser løpende over informasjonssikkerheten når det gjelder følgende punkter:

- Rutiner angående backup
- Rutiner for tynning av personopplysninger
- Brannvegger
- Anonymitet
- Kryptering
- Logging
- Passordbeskyttelse

 

Cookies

Når du besøker vår nettside kan vi automatisk samle inn informasjon fra deg gjennom cookies. Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse når du besøker vår nettside, gjennom å forstå hvordan du bruker vår nettside. For mer informasjon, sjekk ut www.racketspesialisten.no/om-cookies/.

 

Hvordan kan du motsette deg elektronisk direkte markedsføring

Vi vil sende informasjon til deg om våre produkter og tjenester som vi tror du skulle like. Du har rett til hindre Racketspesialisten i å kontakte med hensikten av markedsføring når som helst. Dersom du ikke vil bli kontaktet av oss med hensikt i markedsføring kan du kontakte oss via e-post eller brev.

Hvordan du kan kontakte oss:

Dersom du har spørsmål om vår integritetspolicy, dine personopplysninger eller dersom du vil bruke dine rettigheter angående databeskyttelse, får du gjerne ta kontakt med oss på:

Mail: info@racketspesialisten.no

Telefon: 23 96 04 41

 

 

 

Racketspecialisten Norge
Org.nr: 898 361 462
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo
(Ikke besøks- eller returadresse)

 

 

E-post: info@racketspesialisten.no
Telefon: 23 96 04 41

 

 

 

© 2022 Racketspecialisten. All rights reserved.